Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Universidade de Vigo