Nos últimos anos, o traballo de investigación do grupo foise orientando cara ao desenvolvemento de metodoloxías transversais para a personalización, recomendación e adaptación de contidos, baseada en tecnoloxías semánticas. Neste ámbito o grupo participou e dirixiu proxectos piloto para a construción de servizos personalizados en diferentes dominios de aplicación como o turismo, a publicidade, os contidos audiovisuais e os contidos educativos.

Máis recentemente, o interese do grupo diríxese tamén cara á combinación da potencia das metodoloxías de razoamento semántico e as de participación social derivadas das tecnoloxías da Web 2.0.

 

Liñas de investigación

  • Web semántica.
  • Modelado de usuarios.
  • Sensibilidade ao contexto.
  • Sistemas recomendadores; personalización.
  • Crowdsourcing e crowd computing.
  • Redes sociais tradicionais e esporádicas.
  • Computación en nubes distantes e de proximidade.

 

Información de contacto

José juan Pazos Arias

+34 986 812 186
jose@det.uvigo.es

 

Máis información