Information & Computing Lab busca a experimentación e o desenvolvemento na fronteira das técnicas de análise de datos e das TIC como motores da nova economía e da sociedade dixital. Ademais da simple utilización das TIC e a aplicación da análise de datos a problemas pechados, buscamos resolver problemas de crecente complexidade en contornas cambiantes, posibilitando o proceso de toma de decisións como garantía de sustentabilidade en diversas áreas.

 

Liñas de investigación

  • Seguridade e privacidade en sistemas DL/ML (Deep Learning/Machine Learning) distribuídos.
  • Incremental learning e xAI (eXplainable Artificial Intelligence).
  • IoT (Internet of Things): protocolos e computación distribuída sobre arquitecturas combinadas (Cloud/Fog/Mist/Edge Computing).
  • E-Learning: novas técnicas utilizando bots (asistentes) conversacionais e altavoces intelixentes. Aplicación de micro-learning e learning analytics en diferentes contextos.

 

Palabras chave

IoT, edge/fog/mist computing, ciber-crime, privacy, federated learning, xAI, conversational bots, elearning.

 

Áreas de investigación

  • Servizos Electrónicos
  • Seguridade e Privacidade
  • Redes de Datos

 

Información de contacto

Rebeca P. Díaz Redondo

+34 986 813 469
rebeca@det.uvigo.es

 

Máis información