Departamento T14

Information & Computing Lab (IClab)

Information & Computing Lab busca a experimentación e o desenvolvemento na fronteira das técnicas de análise de datos e das TIC como motores da nova economía e da sociedade dixital. Ademais da simple utilización das TIC e a aplicación da análise de datos a problemas pechados, buscamos resolver problemas de crecente complexidade en contornas cambiantes, posibilitando o proceso de toma de decisións como garantía de sustentabilidade en diversas áreas.


Liñas de investigación


  • Crowd sensing: Monitoraxe de actividade en zonas urbanas e detección temperá de anomalías
  • Difusión de información en redes distribuídas e sen infraestrutura
  • Aplicación da (Learning Analytics) en contornas docentes mixtas (Blended-learning)

Web do grupo