Departamento T14

Equipo de Goberno

Raúl Fernando Rodríguez Rubio

Raúl F. Rodríguez Rubio

DIRECTOR
Profesor Titular de Universidade


+34 986 813 471
 

Martín López Nores

Martín López Nores

SUBDIRECTOR
Profesor Contratado Doutor


 +34 986 813 967
 

Yolanda Blanco Fernández

Yolanda Blanco Fernández

SECRETARIA
Profesora Contratada Doutora


 +34 986 813 463