Departamento T14

Investigación

O noso departamento conta con grupos activos en distintos ámbitos científico-técnicos, que levan a cabo labores de investigación académica, proxectos de I+D e colaboracións con empresas en varias áreas.


Grupos de Investigación nos que participa o noso persoal